• Σουλιωτών 8 Νέος Κόσμος 117 44
  • Τηλ.: 210 9019224 | Fax: 210 9019252
  • email: info@boz.gr